Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2018 (částky 123–125 Sb./29–30 Sb. m.s.)

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 29. října do 4. listopadu 2018 (44. týden). V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.44. týden – 29. říjen až 4. listopad 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 125 rozeslaná dne 31. 10. 2018

249/2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

248/2018
Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Částka 124 rozeslaná dne 29. 10. 2018

247/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

246/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123 rozeslaná dne 29. 10. 2018

245/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 30 rozeslaná dne 29. 10. 2018

45/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Částka 29 rozeslaná dne 29. 10. 2018

44/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme