Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2019 (částka 116–118 Sb./33–34 Sb m. s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.44. týden – 28. říjen až 3. listopad 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 118 rozeslaná dne 31. 10. 2019

272/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

271/2019
Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Plné znění částky 118 (3 MB)

Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2019

270/2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

269/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

268/2019
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

Plné znění částky 117 (33 MB)

Částka 116 rozeslaná dne 29. 10. 2019

267/2019
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují

266/2019
Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Plné znění částky 116 (92 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 34 rozeslaná dne 29. 10. 2019

51/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)

Plné znění částky 34 (948 kB)

Částka 33 rozeslaná dne 29. 10. 2019

50/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci

49/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice

Plné znění částky 33 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme