Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2021 (částka 179 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 179 rozeslaná dne 4. 11. 2021

400/2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

399/2021
Vyhláška o úvěrových ukazatelích 

Komentář

Vyhláška upravuje způsob a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů, včetně vymezení jednotlivých položek, které jsou jeho součástí.

Zpět na začátek

398/2021
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999

Komentář

Platnost jmenovaných typů bankovek končí dne 30. června 2022. Bankovky vyměňují v době od 1. července 2022 do 30. června 2024 instituce provádějící pokladní operace a ČNB a od 1. července 2024 pouze ČNB. Vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2022.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme