Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2022 (částka 150–152 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 152 rozeslaná dne 3. 11. 2022

328/2022
Vyhláška o zárukách původu energie

Komentář

Dne 3. 11. 2022 bylo ve Sbírce zákonů v částce 152 publikována vyhláška zárukách původu energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) a ac) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb. Vyhláška upravuje postup registrace výrobny energie, postupy, termíny a podmínky vydání záruky o původu energie, pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu. Vyhláška rovněž obsahuje konkrétní vzory formulářů k provedení registrace, vydání a převod záruky o původu energie v systému operátora trhu s energiemi.

Zpět na začátek

Plné znění částky 152 (332 kB)

Částka 151 rozeslaná dne 3. 11. 2022

327/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Komentář

Dne 3. 11. 2022 bylo ve Sbírce zákonů v částce 151 publikováno sdělení Ministerstva vnitra, ve kterém ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 25. 3. 2023 nové volby do zastupitelstev obcí: Bílčice, Hojanovice, Hradiště, Lužany.

Zpět na začátek

326/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

Komentář

Ústavní soud místní samosprávě vytkl nesprávný postup při určení výše místního poplatku za zhodnocení pozemku tím, že jej bude možné připojit na kanalizaci. V případě, kdy výstavba kanalizační přípojky probíhá etapově a jednotlivé etapy jsou zakončeny kolaudací, je pro určení poplatku rozhodující okamžik, kdy došlo ke skončení určité etapy výstavby kolaudací.

Z hlediska zavedení místního poplatku a vzniku poplatkové povinnosti není rozhodné, zda lze využívat stavbu jako celek či nikoli, ale pouze ta skutečnost, zda měl vlastník stavebního pozemku možnost připojit se na obcí budovanou stavbu kanalizace a touto možností současně došlo ke zhodnocení jeho stavebního pozemku.

Zpět na začátek

325/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů 

Plné znění částky 151 (119 kB)

Částka 150 rozeslaná dne 3. 11. 2022

324/2022
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023

Plné znění částky 150 (10 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme