Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2014

Částka 101 rozeslaná dne 7. 11. 2014

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky, kterou se stanoví mj. pravidla pro vytápění nebo dodávky teplé vody. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno nové sdělení. Plné znění právních předpisů v PDF.45. týden – 3. až 9. listopadu 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

238/2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

237/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Plné znění částky 101 (644 kB)

Částka 100 rozeslaná dne 3. 11. 2014

236/2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

Plné znění částky 100 (513 kB)

Částka 99 rozeslaná dne 6. 11. 2014

235/2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014

234/2014
Zákon o státní službě

Plné znění částky 99 (1014 kB)

Částka 98 rozeslaná dne 6. 11. 2014

233/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

Plné znění částky 98 (10 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 31 rozeslaná dne 7. 11. 2014

64/204
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Plné znění částky 31 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme