Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Plné znění právních předpisů v PDF.45. týden – 2. až 8. listopadu 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 121 rozeslaná dne 5. 11. 2015

293/2015
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

292/2015
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Plné znění částky 121 (14 MB)

Částka 120 rozeslaná dne 3. 11. 2015

291/2015
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Plné znění částky 120 (1 MB)

Částka 119 rozeslaná dne 3. 11. 2015

290/2015
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem

289/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

288/2015
Vyhláška o provádění ohňostrojných prací

Plné znění částky 119 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme