Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2016 (částky 143 – 146 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.45. týden – 7. až 13. listopadu 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 146 rozeslaná dne 11. 11. 2016

366/2016
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Plné znění částky 146 (684 KB)

Částka 145 rozeslaná dne 11. 11. 2016

365/2016
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Plné znění částky 145 (519 KB)

Částka 144 rozeslaná dne 8. 11. 2016

364/2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016

363/2016
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 

Plné znění částky 144 (516 KB)

Částka 143 rozeslaná dne 9. 11. 2016

362/2016
Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

361/2016
Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu   

360/2016
Vyhláška o monitorování radiační situace

359/2016
Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

358/2016
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

Plné znění částky 143 (8 MB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme