Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2018 (částky 126–129 Sb./31–32 Sb. m.s.)

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 5. do 11. listopadu 2018 (45. týden). V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.45. týden – 5. listopad až 11. listopad 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 129 rozeslaná dne 9. 11. 2018

256/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

255/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

254/2018
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Plné znění částky 129 (309 kB)

Částka 128 rozeslaná dne 7. 11. 2018

253/2018
Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

252/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Plné znění částky 128 (197 kB)

Částka 127 rozeslaná dne 7. 11. 2018

251/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Plné znění částky 127 (4 MB)

Částka 126 rozeslaná dne 7. 11. 2018

250/2018
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Plné znění částky 126 (11 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 32 rozeslaná dne 9. 11. 2018

48/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách

Plné znění částky 32 (3 MB)

Částka 31 rozeslaná dne 9. 11. 2018

47/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

46/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou

Plné znění částky 31 (995 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme