Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2022 (částka 153–154 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 154 rozeslaná dne 9. 11. 2022

336/2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 

335/2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 

334/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů 

333/2022
Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

Částka 153 rozeslaná dne 7. 11. 2022

332/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 

331/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Vyhláška upravuje proces vyznačení legalizace (ověření podpisu osoby na listině) a vidimace (ověření shody opisu a originálu předložené listiny), a to v listinné i elektronické podobě. Uvedenou novelou byl rozšířen dosavadní seznam míst, na kterých lze tyto úkony (legalizaci a vidimaci) obstarat.

Počínaje dnem 1. 1. 2023 budou tyto služby dostupné na dalších místech v Jihočeském kraji: v Sedlečku u Soběslavě, ve Dvorech nad Lužnicí, v Nové Huti, v Kojátkách a v Boskovštejně, v Olomouckém kraji: v Šišmě, v Pardubickém kraji: v Lozici, v Stolanech a Kamenci u Poličky, v Plzeňském kraji: v Měcholupech, Kočově a v Prasečnicích, ve Středočeském kraji: v Zelenči, Zloníně, Trnkové, ve Smilovicích a ve Vinařicích, v Ústeckém kraji: v Libkovicích pod Řípem a v Kraji Vysočina: v Puklici, Lesním Jakubově a v Křelovicích. Z rozšíření je patrná snaha státu o zajištění snadného přístupu občanů k uvedeným službám v co největší blízkosti jejich bydliště.

Zpět na začátek

330/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 

329/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme