Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2023 (částka 154 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 154 rozeslaná dne 10. 11. 2023

331/2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

330/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme