Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována například změna zákona o správních poplatcích a zákona o silničním provozu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyly publikovány žádné nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.46. týden – 10. až 16. listopadu 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 106 rozeslaná dne 14. 11. 2014

250/2014
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

249/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 106 (753 kB)

Částka 105 rozeslaná dne 14. 11. 2014

248/2014
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014

247/2014
ca o změně souvisejících zákonů

Plné znění částky 105 (557 kB)

Částka 104 rozeslaná dne 14. 11. 2014

246/2014
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

245/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

244/2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

243/2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 104 (9 MB)

Částka 103 rozeslaná dne 13. 11. 2014

242/2014
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

241/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

240/2014
Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Plné znění částky 103 (3 MB)

Částka 102 rozeslaná dne 13. 11. 2014

239/2014
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015

Plné znění částky 102 (12 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme