Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.46. týden – 9. až 15. listopadu 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 127 rozeslaná dne 10. 11. 2015

301/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.

300/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.

Plné znění částky 127 (556 kB)

Částka 126 rozeslaná dne 10. 11. 2015

299/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

298/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 126 (7 MB)

Částka 125 rozeslaná dne 10. 11. 2015

297/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 125 (2 MB)

Částka 124 rozeslaná dne 9. 11. 2014

296/2015
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Plné znění částky 124 (665 kB)

Částka 123 rozeslaná dne 9. 11. 2014

295/2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Plné znění částky 123 (9 MB)

Částka 122 rozeslaná dne 9. 11. 2014

294/2015
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Plné znění částky 122 (103 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme