Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2016 (částky 147 – 151 Sb./ 38 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 2 nová sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.46. týden – 14. až 20. listopadu 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 151 rozeslaná dne 18. 11. 2016

379/2016
Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

378/2016
Vyhláška o umístění jaderného zařízení

377/2016
Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Plné znění částky 151 (20 MB)

Částka 150 rozeslaná dne 18. 11. 2016

376/2016
Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

375/2016
Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

374/2016
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Plné znění částky 150 (5 MB)

Částka 149 rozeslaná dne 16. 11. 2016

373/2016
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Plné znění částky 149 (999 KB)

Částka 148 rozeslaná dne 14. 11. 2016

372/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

371/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

Plné znění částky 148 (5 MB)

Částka 147 rozeslaná dne 14. 11. 2016

370/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

369/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

368/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

367/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 147 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 38 rozeslaná dne 14. 11. 2016

61/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

60/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky

Plné znění částky 38 (889 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme