Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2016 (částky 152 – 153 Sb./ 39 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz a dalších. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.47. týden – 21. až 27. listopadu 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 153 rozeslaná dne 25. 11. 2016

382/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

381/2016
Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

Plné znění částky 153 (3 MB)

Částka 152 rozeslaná dne 22. 11. 2016

380/2016
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Plné znění částky 152 (512 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 39 rozeslaná dne 25. 11. 2016

63/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

62/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Plné znění částky 39 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme