Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2017 (částky 133 – 135 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.47. týden – 20. listopad do 26. listopad 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 135 rozeslaná dne 24. 11. 2017

385/2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

Plné znění částky 135 (798 kB)

Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2017

384/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

383/2017
Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

382/2017
Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Plné znění částky 134 (141 kB)

Částka 133 rozeslaná dne 22. 11. 2017

381/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

380/2017
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

379/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

Plné znění částky 133 (840 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme