Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2018 (částky 133–134 Sb./33 Sb. m.s.)

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 19. do 25. listopadu 2018 (47. týden). V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.47. týden – 19. listopad až 25. listopad 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2018

264/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

263/2018
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Částka 133 rozeslaná dne 20. 11. 2018

262/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 33 rozeslaná dne 23. 11. 2018

50/2018
Rozhodnutí Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

49/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme