Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Plné znění právních předpisů v PDF.48. týden – 6. až 12. října 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 132 rozeslaná dne 27. 11. 2015

313/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

312/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Plné znění částky 132 (1 MB)

Částka 131 rozeslaná dne 27. 11. 2015

311/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

310/2015
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

309/2015
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

308/2015
Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Plné znění částky 131 (1 MB)

Částka 130 rozeslaná dne 25. 11. 2015

307/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

306/2015
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Plné znění částky 130 (6 MB)

Částka 129 rozeslaná dne 25. 11. 2015

305/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

304/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

303/2015
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

Plné znění částky 129 (527 kB)

Částka 128 rozeslaná dne 23. 11. 2015

302/2015
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Plné znění částky 128 (527 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme