Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2016 (částky 154 – 158 Sb./ 40 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.48. týden – 28. listopadu až 4. prosince 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 158 rozeslaná dne 2. 12. 2016

390/2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

Plné znění částky 158 (734 KB)

Částka 157 rozeslaná dne 2. 12. 2016

389/2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

388/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 157 (3 MB)

Částka 156 rozeslaná dne 2. 12. 2016

387/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 156 (1 MB)

Částka 155 rozeslaná dne 30. 11. 2016

386/2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

385/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

384/2016
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Plné znění částky 155 (1 MB)

Částka 154 rozeslaná dne 30. 11. 2016

383/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Plné znění částky 154 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 40 rozeslaná dne 30. 11. 2016

64/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů

Plné znění částky 40 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme