Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2018 (částky 135 – 136 Sb.)

V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o tabákových nálepkách a vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.46. týden – 26. listopad až 2. prosinec 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 136 rozeslaná dne 29. 11. 2018

268/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Plné znění částky 136 (19 MB)

Částka 135 rozeslaná dne 29. 11. 2018

267/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

266/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

265/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 135 (95 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme