Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky týkající se fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.49. týden – 1. až 7. prosince 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 114 rozeslaná dne 2. 12. 2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.

281/2014
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

280/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

279/2014
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

Plné znění částky 114(522 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme