Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2016 (částky 159 – 161 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.49. týden – 5. až 11. prosince 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 161 rozeslaná dne 7. 12. 2016

395/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech arozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 161 (765 KB)

Částka 160 rozeslaná dne 7. 12. 2016

394/2016
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

393/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Plné znění částky 160 (2 MB)

Částka 159 rozeslaná dne 5. 12. 2016

392/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

391/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Plné znění částky 159 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme