Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2019 (částka 135–137 Sb./37 Sb m. s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.49. týden – 2. prosinec až 8. prosinec 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 137 rozeslaná dne 6. 12. 2019

323/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

322/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

321/2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]

Částka 136 rozeslaná dne 4. 12. 2019

320/2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Částka 135 rozeslaná dne 4. 12. 2019

319/2019
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 37 rozeslaná dne 6. 12. 2019

55/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

54/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme