Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například sdělení ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb a zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byl publikován jeden dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.5. týden – 26. ledna až 2. února 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

17/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

16/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

15/2015
Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

Plné znění částky 11 (556 kB)

Částka 10 rozeslaná dne 29. 1. 2015

14/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

13/2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Plné znění částky 10 (556 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 28. 1. 2015

10/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014–2017

Plné znění částky 4 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme