Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2018 (částky 9 – 11 Sb./5 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Plné znění právních předpisů v PDF.5. týden – 29. leden až 4. únor 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11 rozeslaná dne 30. 1. 2018

16/2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

15/2018
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Plné znění částky 11 (306 kB)

Částka 10 rozeslaná dne 29. 1. 2018

14/2018
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Plné znění částky 10 (102 kB)

Částka 9 rozeslaná dne 29. 1. 2018

13/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Plné znění částky 9 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 5 rozeslaná dne 29. 1. 2018

6/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Plné znění částky 5 (331 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme