Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2023 (částka 13–17 Sb./5 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 17 rozeslaná dne 3. 2. 2023

29/2023
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Komentář

Nařízení navazuje na novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež nabyla účinnosti dne 6. ledna 2023. Na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přímo odkazuje § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku. Spotřebitelům se tak dostává jednoduché možnosti uplatnění jejich práva na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, formulář rovněž obsahuje instrukce k jeho vyplnění. Současně do budoucna odpadá případná starost spotřebitele, zda formulář obsahuje veškeré podstatné náležitosti a zda je účinným právním jednáním způsobujícím požadované právní následky – odstoupení od smlouvy.

Zpět na začátek

Částka 16 rozeslaná dne 3. 2. 2023

28/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15 rozeslaná dne 31. 1. 2023

27/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)

Částka 14 rozselaná dne 31. 1. 2023

26/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 13 rozeslaná dne 31. 1. 2023

25/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 5 rozeslaná dne 31. 1. 2023

7/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme