Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2019 (částka 138–139 Sb./38–39 Sb m. s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 139 rozeslaná dne 10. 12. 2019

329/2019
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Plné znění částky 139 (180 kB)

Částka 138 rozeslaná dne 10. 12. 2019

328/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

327/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

326/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

325/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

324/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

Plné znění částky 138 (117 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 39 rozeslaná dne 10. 12. 2019

60/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

59/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

58/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Plné znění částky 39 (13 MB)

Částka 38 rozeslaná dne 10. 12. 2019

57/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

56/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava

Plné znění částky 38 (2 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme