Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2020 (částka 207–216 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 216 publikovaná dne 10. 12. 2020

524/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

523/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.

Plné znění částky 216 (101 kB)

Částka 215 publikovaná dne 10. 12. 2020

522/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

521/2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Plné znění částky 215 (94 kB)

Částka 214 publikovaná dne 11. 12. 2020

520/2020
Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

Plné znění částky 214 (101 kB)

Částka 213 publikovaná dne 11. 12. 2020

519/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

518/2020
Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

517/2020
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

Plné znění částky 213 (465 kB)

Částka 212 publikovaná dne 11. 12. 2020

516/2020
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

Plné znění dne 212 (776 kB)

Částka 211 publikovaná dne 11. 12. 2020

515/2020
Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

514/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Plné znění částky 211 (6 MB)

Částka 210 publikovaná dne 7. 12. 2020

513/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

512/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

511/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 210 (112 kB)

Částka 209 publikovaná dne 9. 12. 2020

510/2020
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Plné znění částky 209 (274 kB)

Částka 208 publikovaná dne 7. 12. 2020

509/2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

Plné znění částky 208 (445 kB)

Částka 207 publikovaná dne 7. 12. 2020

508/2020
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

507/2020
Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

506/2020
Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

505/2020
Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

504/2020
Vyhláška o znalečném

503/2020
Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

Plné znění částky 207 (8 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme