Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 52. týden 2017 (částky 168 – 172 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.52. týden – 25. prosinec až 31. prosinec 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 172 rozeslaná dne 29. 12. 2017

476/2017
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

475/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Plné znění částky 172 (111 kB)

Částka 171 rozeslaná dne 8. 12. 2017

474/2017
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Plné znění částky 171 (3 MB)

Částka 170 rozeslaná dne 28. 12. 2017

473/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

472/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

471/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Plné znění částky 170 (305 kB)

Částka 169 rozeslaná dne 28. 12. 2017

470/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

469/2017
Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

Plné znění částky 169 (139 kB)

Částka 168 rozeslaná dne 28. 12. 2017

468/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

467/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

466/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 168 (18 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme