Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 52. týden 2018 (částky 158–161 Sb./36 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.52. týden – 24. prosinec až 30. prosinec 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 161 rozeslaná dne 28. 12. 2018

334/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

333/2018
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

332/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Plné znění částky 161 (95 kB)

Částka 160 rozeslaná dne 28. 12. 2018

331/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

330/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

329/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 160 (146 kB)

Částka 159 rozeslaná dne 28. 12. 2018

328/2018
Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

327/2018
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

Plné znění částky 159 (401 kB)

Částka 158 rozeslaná dne 28. 12. 2018

326/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

Plné znění částky 158 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 36 rozeslaná dne 28. 12. 2018

55/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

54/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání

Plné znění částky 36 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme