Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 53. týden 2020 (částka 243–248 Sb./28 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 248 rozeslaná dne 31. 12. 2020

612/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 

611/2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 248 (90 kB)

Částka 247 rozeslaná dne 31. 12. 2020

610/2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Plné znění částky 247 (76 MB)

Částka 246 rozeslaná dne 31. 12. 2020

609/2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Plné znění částky 246 (201 kB)

Částka 245 rozeslaná dne 31. 12. 2020

608/2020
Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti 

607/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

606/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 245 (9 MB)  

Částka 244 rozeslaná dne 31. 12. 2020

605/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel 

604/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů 

603/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 

602/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

601/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

Plné znění částky 244 (467 kB)

Částka 243 rozeslaná dne 31. 12. 2020

600/2020
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Plné znění částky 243 (4 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 28 rozeslaná dne 31. 12. 2020

50/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Plné znění částky 28 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme