Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byl publikován jeden nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.6. týden – 2. až 8. února 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 14 rozeslaná dne 6. 2. 2015

28/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

27/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 14 (513 kB)

Částka 13 rozeslaná dne 5. 2. 2015

26/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů

25/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

24/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

23/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 13 (638 kB)

Částka 12 rozeslaná dne 3. 2. 2015

22/2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

21/2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015

20/2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015

19/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

18/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 12 (559 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 6. 2. 2015

12/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

Plné znění částky 6 (693 kMB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme