Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2016 (částky 18 – 19 Sb.)

V tomto týdnu byly publikovány mj. novely oceňovací vyhlášky a vyhlášky o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.6. týden – 8. až 14. února 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 19 rozeslaná dne 12. 2. 2016

55/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

54/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

53/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 19 (567 kB)

Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2016

52/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

51/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 18 (594 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme