Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2017 (částky 8 – 10 Sb./ 6 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.6. týden – 6. února až 12. února 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 10 rozeslaná dne 9. 2. 2017

32/2017
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %

31/2017
Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %

30/2017
Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

29/2017
Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Plné znění částky 10 (589 KB)

Částka 9 rozeslaná dne 7. 2. 2017

28/2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

27/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 9 (514 KB)

Částka 8 rozeslaná dne 6. 2. 2017

26/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

25/2017
Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejnýchfinancí

24/2017
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

23/2017
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Plné znění částky 8 (704 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 10. 2. 2017

12/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.

11/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

10/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Plné znění částky 6 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme