Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2018 (částky 12 – 13 Sb./6 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království. Plné znění právních předpisů v PDF.6. týden – 5. únor až 11. únor 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 13 rozeslaná dne 9. 2. 2018

23/2018
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

22/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

21/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 13 (500 kB)

Částka 12 rozeslaná dne 7. 2. 2018

20/2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

19/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

18/2018
Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

17/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Plné znění částky 12 (224 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 7. 2. 2018

8/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království

7/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží

Plné znění částky 6 (606 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme