Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2023 (částka 18–20 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 20 rozeslaná dne 10. 2. 2023

36/2023
Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Komentář

Jedná se o nařízení provádějící novelu zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, jež nabyla účinnosti dne 1. prosince 2022 a kterou byly zavedeny odvody z mimořádných příjmů získaných prodejem elektřiny. Nařízení obsahuje vzor hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů a pokyny k jeho vyplnění. Hlášení lze podat výhradně elektronicky.

Zpět na začátek

Plné znění částky 20 (6 MB)

Částka 19 rozeslaná dne 10. 2. 2023

35/2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023
Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Plné znění částky 19 (101 kB)

Částka 18 rozeslaná dne 8. 2. 2023

33/2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů 

32/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. 

31/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb. 

30/2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 18 (325 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme