Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2016 (částky 20 – 21 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.7. týden – 18. až 21. února 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 21 rozeslaná dne 19. 2. 2016

57/2016
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Plné znění částky 21 (622 kB)

Částka 20 rozeslaná dne 15. 2. 2016

56/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 20 (540 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme