Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2017 (částky 11 – 14 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.7. týden – 13. až 19. února 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 14 rozeslaná dne 17. 2. 2017

41/2017
Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Plné znění částky 14 (2 MB)

Částka 13 rozeslaná dne 15. 2. 2017

40/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   

Plné znění částky 13 (3 MB)

Částka 12 rozeslaná dne 14. 2. 2017

39/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

38/2017
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 

37/2017
Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

36/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 12 (651 KB)

Částka 11 rozeslaná dne 14. 2. 2017

35/2017
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

34/2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016

33/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 11 (518 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme