Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2018 (částky 7 – 9 Sb. m.s.)

V tomto týdnu nebyla ve Sbírce zákonů ČR publikována žádná částka. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Plné znění právních předpisů v PDF.7. týden – 12. únor až 18. únor 2018

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 9 rozeslaná dne 15. 2. 2018

12/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti

<a class="w-button-ico ico-pdf" title="Odkaz vede na dokument ve formátu PDF" href="http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38393Plné znění částky 9 (1 MB)

Částka 8 rozeslaná dne 13. 2. 2018

11/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

Plné znění částky 8 (2 MB)

Částka 7 rozeslaná dne 12. 2. 2018

10/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou

9/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou

Plné znění částky 7 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme