Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2021 (částka 27–32 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 32 rozeslaná dne 19. 2. 2021

80/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 

79/2021
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

Plné znění částky 32 (127 kB)

Částka 31 rozeslaná dne 19. 2. 2021

78/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 

77/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 31 (138 kB)

Částka 30 rozeslaná dne 16. 2. 2021

76/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 30 (88 kB)

Částka 29 rozeslaná dne 15. 2. 2021

75/2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Plné znění částky 29 (93 kB)

Částka 28 rozeslaná dne 14. 2. 2021

74/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

73/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

72/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

71/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

70/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

69/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

68/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

67/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

66/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

65/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

64/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

63/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

62/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

61/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

60/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

59/2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

Plné znění částky 28 (252 kB)

Částka 27 rozeslaná dne 16. 2. 2021

58/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

57/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Plné znění částky 27 (194 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme