Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2023 (částka 21–22 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 22 rozeslaná dne 16. 2. 2023

39/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

38/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 22 (1 MB)

Částka 21 rozeslaná dne 14. 2. 2023

37/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

Komentář

Dne 14. února 2023 bylo ve sbírce zákonů zveřejněna aktuální vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu. Vyhláška upravuje, v závislosti na aktuálním odběrovém stupni (podle něj je omezena dodávka plynu do odběrných míst v závislosti na jejich roční spotřebě), minimální teploty, jichž má být i v důsledku omezení, resp. přerušení dodávek plynu ve vnitřních prostorách odběratele v otopném období dosaženo.

Vyhláškou jsou jednotliví odběratelé rozděleni do skupin, a to návazně na hodnotu jejich předpokládaného ročního odběru. Co se týče domácností, ty společně se zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociálních služeb patří do skupiny, jíž nelze dodávku plynu omezit, ale toliko přerušit – v nejzávaznějším odběrovém stupni – havarijním.

Příklady průměrných teplot vnitřního vzduchu jsou odvislé od druhu místnosti. Mezi místnosti s nejvyšší vnitřní teplotou patří v rámci obytných budov koupelny (21°C), v případě školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) učebny (20°C), zdravotnických zařízení ordinace (20°C), hotelů a restaurací pokoje pro hosty (18°C).

Zpět na začátek

Plné znění částky 21 (731 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme