Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2015

V tomto týdnu byls publikována změna vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.8. týden – 16. až 22. února 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 17 rozeslaná dne 20. 2. 2015

35/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

34/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

Plné znění částky 17 (794 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 8 rozeslaná dne 18. 2. 2015

15/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

14/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení

Plné znění částky 8 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme