Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2016 (částky 22 – 25 Sb./5 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. některá nařízení vlády týkající se opatření v sektoru zemědělství. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována jedna nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.8. týden – 22. až 28. února 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25 rozeslaná dne 25. 2. 2016

68/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

67/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

66/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Plné znění částky 25 (508 KB)

Částka 24 rozeslaná dne 25. 2. 2016

65/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu  

64/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády  

63/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

62/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.

61/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády  

Plné znění částky 24 (2 MB)

Částka 23 rozeslaná dne 24. 2. 2016

60/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

59/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

Plné znění částky 23 (978 KB)

Částka 22 rozeslaná dne 22. 2. 2016

58/2016
Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Plné znění částky 22 (11 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 5 rozeslaná dne 16. 2. 2016

13/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice  

Plné znění částky 5 (685 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme