Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2019 (částky 20–22 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00%. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.8. týden – 18. únor až 24. únor 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 22 rozeslaná dne 21. 2. 2019

56/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

55/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

54/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 21 rozeslaná dne 21. 2. 2019

53/2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

52/2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00%

Částka 20 rozeslaná dne 21. 2. 2019

51/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme