Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2023 (částka 23–31 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 31 rozeslaná dne 24. 2. 2023

51/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)

Plné znění částku 31 (91 kB)

Částka 30 rozeslaná dne 28. 2. 2023

50/2023
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Plné znění částky 30 (883 kB)

Částka 29 rozeslaná dne 28. 2. 2023

49/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 29 (123 kB)

Částka 28 rozeslaná dne 28. 2. 2023

48/2023
Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě

Plné znění částky 28 (20 MB)

Částka 27 rozeslaná dne 28. 2. 2023

47/2023
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Plné znění částky 27 (1 MB)

Částka 26 rozeslaná dne 24. 2. 2023

46/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

45/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 26 (244 kB)

Částka 25 rozeslaná dne 24. 2. 2023

44/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023 

43/2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 

42/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 25 (179 kB)

Částka 24 rozeslaná dne 22. 2. 2023

41/2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023

Plné znění částky 24 (451 kB)

Částka 23 rozeslaná dne 22. 2. 2023

40/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/ /2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 23 (1 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme