Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 9. týden 2019 (částky 23–25 Sb./7 Sb m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a nařízení o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.9. týden – 25. únor až 3. března 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25 rozeslaná dne 28. 2. 2019

64/2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

63/2019
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

Plné znění částky 25 (450 kB)

Částka 24 rozeslaná dne 28. 2. 2019

62/2019
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Plné znění částky 24 (301 kB)

Částka 23 rozeslaná dne 26. 2. 2019

61/2019
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu

60/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

59/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

58/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

57/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Plné znění částky 23 (729 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 7 rozeslaná dne 28. 2. 2019

10/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR

9/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Plné znění částky 7 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme