Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 9. týden 2021 (částka 40–45 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 45 rozeslaná dne 5. 3. 2021

122/2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti

Plné znění částky 45 (95 kB)

Částka 44 rozeslaná dne 5. 3. 2021

121/2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Komentář

Zákon s platností a účinností od 5. 3. 2021 zavádí nárok na mimořádný příspěvek zaměstnancům v období od začátku března do konce dubna 2021 v případě, že mají nařízenou karanténu – izolaci. Náleží zaměstnanci za každý kalendářní den ve výši 370 Kč a vyplácí se nejdéle za prvních 14 kalendářních dnů v izolaci. Příspěvek hradí zaměstnavatel. Náklad si může zaměstnavatel odečíst od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zpět na začátek

Plné znění částky 44 (95 kB)

Částka 43 rozeslaná dne 3. 3. 2021

120/2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Plné znění částky 43 (89 kB)

Částka 42 rozeslaná dne 2. 3. 2021

119/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 

118/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 

117/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

Plné znění částky 42 (97 kB)

Částka 41 rozeslaná dne 1. 3. 2021

116/2021
Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Plné znění částky 41 (90 kB)

Částka 40 rozeslána dne 28. 2. 2021

115/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Plné znění částky 40 (88 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme