Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 9. týden 2022 (částka 23–25 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25 rozeslaná dne 4. 3. 2022

45/2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 25 (89 kB)

Částka 24 rozeslaná dne 2. 3. 2022

44/2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

43/2022
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022

Plné znění částky 24 (90 kB)

Částka 23 rozeslaná dne 7. 3. 2022

42/2022
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

41/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Plné znění částky 23 (164 kB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme