Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 9. týden 2023 (částka 32–34 Sb./6–8 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno šeset sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 34 rozeslaná dne 3. 3. 2023

56/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.

Plné znění částky 34 (113 kB)

Částka 33 rozeslaná dne 3. 3. 2023

55/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

54/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.

Plné znění částky 33 (112 kB)

Částka 32 rozeslaná dne 28. 2. 2023

53/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

52/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 32 (315 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 8 rozeslaná dne 3. 3. 2023

13/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

12/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

Plné znění částky 8 (3 MB)

Částka 7 rozeslaná dne 3. 3. 2023

11/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

10/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem

Plné znění částky 7 (2 MB)

Částka 6 rozeslaná dne 3. 3. 2023

9/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2023 Sb. m. s.

8/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách

Plné znění částky 6 (5 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme