Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2016 (částky 45 – 48 Sb./ 9 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována jedna nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.16. týden – 18. až 24. dubna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 48 rozeslaná dne 19. 4. 2016

124/2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016

123/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 48 (610 KB)

Částka 47 rozeslaná dne 18. 4. 2016

122/2016
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

121/2016
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Plné znění částky 47 (4 MB)

Částka 46 rozeslaná dne 18. 4. 2016

120/2016
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Plné znění částky 46 (6 MB)

Částka 45 rozeslaná dne 18. 4. 2016

119/2016
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

118/2016
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

117/2016
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

116/2016
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Plné znění částky 45 (4 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 9 rozeslaná dne 18. 4. 2016

18/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

17/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

Plné znění částky 9 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme