Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2014

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky a novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Plné znění právních předpisů je poskytnuto formou přílohy.11. týden – od 10. do 16. března 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 14 rozeslaná dne 14. 3. 2014

37/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

36/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

35/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

34/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

33/2014
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

32/2014
Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Plné znění částky 14 (6 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme